ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,235
เดือนที่แล้ว
3,278
ปีนี้
11,218
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
73,786
ไอพี ของคุณ
3.230.173.111
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง งดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ยกเว้นแจ้งเกิดและแจ้งตาย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 เมษายน 2564

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 มีนาคม 2564

คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และสามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ ภายใน 17 มีนาคมนี้ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

เชืญนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขบ้า และลงทะเบียนการทำหมันถาวร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 ธันวาคม 2563

การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (3,000.- บาท),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 ธันวาคม 2563

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
09 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 ตุลาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)