ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ลำดับ หัวข้อ ปี ไฟล์
1 กิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว 2560 คลิก
2 โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 2560 คลิก
3 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สมุนไพรในวิถึชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 2560 คลิก
4 นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่ 2560 คลิก
5 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สัตตมวาร ครบ 100 วัน) 2560 คลิก
6 กิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และการใช้แอปพลิเคชั่นในการรายงานเหตุการณ์ภายใต้ 2560 คลิก
7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ประจำปี 2559 2560 คลิก
8 กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 2560 คลิก
9 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 2560 คลิก
10 พิธีฉลองต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูสุภัทรวชิรานุกูล (ท่านวิเชียร วชิรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ 2560 คลิก
11 ประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 2560 คลิก
12 ต้อนรับคณะดูงาน จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 2560 คลิก
13 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต และพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเก 2560 คลิก
14 ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่านศรัญญู มีทองคำ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
15 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 2560 คลิก
16 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ให้ความช่วยเหลือรับน้องเมยา เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ท 2560 คลิก
17 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2560 คลิก
18 การประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คลิก
19 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบวุุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 2560 คลิก
20 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บูรณาการปฏิบัติการป้องกันและ 2560 คลิก
21 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน ประจำเดือนมีนาค 2560 คลิก
22 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพิษสุนัข 2560 คลิก
23 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2560 คลิก
24 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 2560 คลิก
25 โครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาชน ภายใต้การดำเนินโครงการอบรม 2560 คลิก
26 โครงการเฝ้าระวังน้ำทิ้ง น้ำเสีย จากอาคารและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ 2560 คลิก
27 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานโครงการสานพลังศรัทธา ห 2560 คลิก
28 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 2560 คลิก
29 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมดับไฟป่า และการทำแ 2560 คลิก
30 เปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการและบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 2560 คลิก
31 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 2560 คลิก
32 งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 2560 คลิก
33 ร่วมงานดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และร่วมงานดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 คลิก
34 งานรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองนายกเทศมมนตรีตำบลช้างเผือก และประธานสภาเทศบาล 2560 คลิก
35 โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 2560 คลิก
36 ดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน 2560 คลิก
37 ตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยน บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิท 2560 คลิก
38 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 2560 คลิก
39 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2560 คลิก
40 ประชุมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2560 คลิก
41 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ฝั่งเจ็ดยอด 2560 คลิก
42 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
43 พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
44 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 2560 คลิก
45 เยี่ยมบ้านยายจันทร์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน 4 2560 คลิก
46 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
47 ีร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหมู่บ้านช่างเคี่ยน 2560 คลิก
48 โครงการเผยแพร่ความรู้และเฝ้าระวังพิษภัยของแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล 2560 คลิก
49 ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสนผักหวาน อ.หางดง จ.เชียยงใหม่ 2560 คลิก
50 การฝึกอบรมให้ความรู้แด่อาสาสมัคร เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุม 2560 คลิก
51 ศึกษาดูงานโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2560 คลิก
52 สาธิตการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดย กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ และฝ่ายปกครองตำบลช้า 2560 คลิก
53 โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 2560 คลิก
54 การจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการประชาคมระดับตำบล 2560 คลิก
55 พิธีสักการะบวงสรวงคุ้มสิงห์ ประจำปี 2560 2560 คลิก
56 โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2560 2560 คลิก
57 กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 "หนึ่งดอกไม้ ร้อยดวง 2560 คลิก
58 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 2560 คลิก
59 ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก้ด จ.เชียยงใหม่ 2560 คลิก
60 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 2560 คลิก
61 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 2560 คลิก
62 โครงการแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2560 คลิก
63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวาระ 1 เหรียญพุทธศิลป์พระมหาจักรพรรดิทรงเครื่อง (หลวงพ่ออุ่นเมือง) "สมปรารถ 2560 คลิก
64 พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ 2560 คลิก
65 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 2560 คลิก
66 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 2560 คลิก
67 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2560 คลิก
68 ประชุมสรุปกิจกรรมเตรียมความพร้อมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2560 คลิก
69 โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2560 คลิก
70 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2560 คลิก
71 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันสำคัญ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ 2560 คลิก
72 อบรม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียของเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
73 โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา 2560 คลิก
74 ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเข้เลือดออก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านนา เชียงใหม่ 2560 คลิก
75 ฺBig Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 คลิก
76 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักปร 2560 คลิก
77 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 2560 คลิก
78 ประชุมจัดทำร่างเทศบํญญัติ เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะและส 2560 คลิก
79 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ได้มอบสิ่่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค 2560 คลิก
80 กิจกรรมวันแม่ผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน และโครงการแม่ลูกสุขภาพดีตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
81 กิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข บริเวณสุสานศรีสุด 2560 คลิก
82 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ร่วมกับโรงเรียนวัดเจ็ดยอด 2560 คลิก
83 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 2560 คลิก
84 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
85 การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ 2560 คลิก
86 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2560 2560 คลิก
87 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2560 คลิก
88 ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ 2560 คลิก
89 ถวายการต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลม 2560 คลิก
90 การลงนามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า 2560 คลิก
91 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 2560 คลิก
92 การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ฯ 2560 คลิก
93 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 2560 คลิก
94 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ท่านพระครูสังฆรักษ์ณัฐฐิภัทร (พระครูไก่) 2560 คลิก
95 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2560 คลิก
96 พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number one และอบรมแกนนำเยาวชน 2560 คลิก
97 การอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดในสัตว์ปีก 2560 คลิก
98 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้่งรองนายกเทศมนตรี ได้ตรวจดูการทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณชุม 2560 คลิก
99 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
100 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการป้องกันโรควัณโรค 2560 คลิก
101 โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปี 2560 2560 คลิก
102 ประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายสะเปาคำและสลากภัตร 2560 คลิก
103 กิจกรรม OZONIZED our world 2017 (เอส เอฟ แจกกล้า สร้างโอโซน) เนื่องในวันโอโซนโลก 2560 คลิก
104 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 2560 คลิก
105 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสม 2560 คลิก
106 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
107 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 2560 คลิก
108 การแข่งขันกีฬา To be number I LCC Human Sport Day 2016 2560 คลิก
109 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 วัดเจ็ดยอด 2560 คลิก
110 ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พ 2560 คลิก
111 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีจิตสาธารณะร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดาร 2560 คลิก
112 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 2560 คลิก
113 พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2560 คลิก
114 กิจกรรมประชุมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 2560 คลิก
115 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมการพิธีแห่สะเปาคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา 2560 คลิก
116 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบมอบโลชั่่นกันยุง ยาดม ผ้าเย็น และเครื่องดื่ม โ 2560 คลิก
117 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเท 2560 คลิก
118 ร่วมฟังพระธรรมเทศนา 2560 คลิก
119 โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 2560 คลิก
120 โครงการเทศบ่าลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ชุมชนช่างเคี่ยน 4 2560 คลิก
121 พาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ชมภาพยนตร์ เรื่อง "ของขวัญ" ผลงานเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยได้รับกา 2560 คลิก
122 นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศุนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้ 2560 คลิก
123 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 คลิก
124 กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 2560 คลิก
125 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 2560 คลิก
126 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้อง 2560 คลิก
127 งานวิ่งการกุศล LCC มินิมาราธอน เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว 2560 คลิก
128 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ของ ศูนย์การค้าเมญ่า ไ 2560 คลิก
129 กิจกรรมแลกของขวัญของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 2560 คลิก
130 พิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2 2560 คลิก
131 นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชี 2561 คลิก
132 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 2561 คลิก
133 นายคเชน เจียกขจร พร้อมทั้ืงคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าอวยพร และขอพรปีใหม่ จากท่านนายอำเภอเ 2561 คลิก
134 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "L.C.C. OPEN HOUSE 2017" 2561 คลิก
135 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 2561 คลิก
136 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 2561 คลิก
137 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cle 2561 คลิก
138 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งา 2561 คลิก
139 ประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงา 2561 คลิก
140 ผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สุงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสันกำแพง และทัศนศึ 2561 คลิก
141 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันการละเมิดท 2561 คลิก
142 นายคเชน เจียกขจร ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการรักษาควา 2561 คลิก
143 เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดย นายคเชน เจียกขจร ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ ที่อยู่ภาย 2561 คลิก
144 ท่านวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิ 2561 คลิก
145 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงกา 2561 คลิก
146 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำ 2561 คลิก
147 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เท 2561 คลิก
148 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด 2561 คลิก
149 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณบุญช่วย ช่างเหล็ก ณ สุสานบ้านข่วงสิงห์ 2561 คลิก
150 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2561 คลิก
151 ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่านศรัญญู มีทองคำ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห 2561 คลิก
152 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้ืงที่ 1 2561 คลิก
153 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นอนุบาล 3) 2561 คลิก
154 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลป่าแดด เปิดที่ทำการ สถาน 2561 คลิก
155 งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 2561 คลิก
156 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง ให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบ 2561 คลิก
157 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ร่วมงานฌาปนก 2561 คลิก
158 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ร่วมงานฌาปนก 2561 คลิก
159 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกัน 2561 คลิก
160 นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 คลิก
161 งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 2561 คลิก
162 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมแห่ไม้ค้ำข 2561 คลิก
163 นายคเชน เจีขกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมงานรดน้ำดำห 2561 คลิก
164 ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก 2561 คลิก
165 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นกับคณะมน 2561 คลิก
166 ทำบุญเนื่องใน"วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2561 คลิก
167 กิจกรรมดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ บริเวณสนามฟุตซอล สุสานช่างเ 2561 คลิก
168 โครงการอบรมแกนนำสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2561 2561 คลิก
169 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก มีก 2561 คลิก
170 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมบติ เอี่ยมวัฒน์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน 2561 คลิก
171 โครงการชุมชนสัญจร ชุมชนช่างเคี่ยน 1 (หมู่บ้านรินทร์) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. 2561 คลิก
172 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตซอล ช่างเคี่ยน 2561 คลิก
173 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2561 คลิก
174 นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาของชุมชนเ 2561 คลิก
175 กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 2561 คลิก
176 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณตาสมหมาย ชาตรูประมัย ณ สุสานบ้านศรีสุด 2561 คลิก
177 โครงการเฝ้าระวังด้านทันตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 2561 คลิก
178 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ไปเยี่ยมเยี่ยนผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล 2561 คลิก
179 โครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 2561 คลิก
180 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สตง. และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงเก 2561 คลิก
181 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 2561 คลิก
182 โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2561 คลิก
183 กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 2561 คลิก
184 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกา 2561 คลิก
185 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และทาสีกำแพง ที่ว่าการอำเภอเม 2561 คลิก
186 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 46ปี 26 พรรษา ท่านพระครูพระปลัดพอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน 2561 คลิก
187 ลงพื้นที่ในเขตตำบลช้างเผือก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย และพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้าภายใน 2561 คลิก
188 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ ฝึกอบรมป้องกันภัยสถานศึกษา ปร 2561 คลิก
189 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาล 2561 คลิก
190 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตร EHA Forum 2018 มาตรฐานการทำ 2561 คลิก
191 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุม 2561 คลิก
192 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำฝายกั้นน้ำ ลำห้วยช่างเคี่ยน ณ บริเวณชุมชนช่างเคี่ยน 2561 คลิก
193 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 2561 คลิก
194 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ 2561 คลิก
195 กิจกรรมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 2561 คลิก
196 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัว 2561 คลิก
197 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท 2561 คลิก
198 โครงการแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 คลิก
199 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนฯ ในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 2561 คลิก
200 เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของ นายประสงค์ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก 2561 คลิก
201 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 2561 คลิก
202 นายคเชน เจีขกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก 2561 คลิก
203 พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนาง 2561 คลิก
204 พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประสงค์ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก 2561 คลิก
205 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 2561 คลิก
206 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน และโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 2561 คลิก
207 โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง 2561 คลิก
208 โครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำ/ทบทวน แผนชุมชน ประจำปี 2561 2561 คลิก
209 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2561 คลิก
210 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 1 ชุมชนช่างเคี่ยน 1-4 ณ ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน 2561 คลิก
211 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย และการแก 2561 คลิก
212 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉ 2561 คลิก
213 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2, 3 และ 5 (ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนโชตนาทั 2561 คลิก
214 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมแผนป้องกันโรคไ 2561 คลิก
215 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยชุมชนช่างเคี่ยน 4 2561 คลิก
216 ประชุมประชาคมระดับตำบล ของหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2 2561 คลิก
217 โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก 2561 คลิก
218 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 2561 คลิก
219 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2561 2561 คลิก
220 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2561 คลิก
221 นายกเทศมนตรีตำบลช้างผือก ร่วมทำบุญเนื่องในมงคลอายุวัฒนมงคล 76 ปี 56 พรรษา พระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อ พ 2561 คลิก
222 ท่านนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนช่างเคี 2561 คลิก
223 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณบ้านแพะ ซอย 2561 คลิก
224 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมการแข่งขันกีฬาวูดลอลกระชับมิตร ภาคเหนือ บริเวณสวนหลวง 2561 คลิก
225 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมรา 2561 คลิก
226 ร่วมทำบุญในประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 2561 คลิก
227 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ทักทายผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเ 2561 คลิก
228 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน ร่วมกับทีมหมอครอบ 2561 คลิก
229 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิชัย อุ่นเร 2561 คลิก
230 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ทักท้ายผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลส่งเส 2561 คลิก
231 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ออกเยี่ยมเยียนชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านเจ็ดยอ 2561 คลิก
232 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนพิการ จาก ท่านนายกก่อตั้งยุทธนา น 2561 คลิก
233 นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ และนิติกร ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน 2561 คลิก
234 เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้พาผู้สูงวัยเข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง นาคี 2 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้ 2561 คลิก
235 นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนศูนย์สร้างสุขผู้สู 2561 คลิก
236 งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2561 2561 คลิก
237 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2561 คลิก
238 กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2561 คลิก
239 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 2561 คลิก
240 เชียงใหม่เมืองงาม กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสะ 2561 คลิก
241 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 2561 คลิก
242 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%1 (กิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน) ให้แก่ผู้สูงวัย ศูน 2561 คลิก
243 ตรวจทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉิน ห้างเมญ่า เชียงใหม่ 2561 คลิก
244 หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาลำเหมืองสาขาคลองแม่ข่า ณ ลานประตูโขง หน้าวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 2561 คลิก
245 กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก 2562 คลิก
246 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน 2562 คลิก
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
4,456
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
38,007
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,575
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 164 150 4,456 4,930 38,007 34,707 100,575 54.165.57.161