ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,838
ปีนี้
17,932
ปีที่แล้ว
27,861
ทั้งหมด
45,793
ไอพี ของคุณ
34.239.167.74
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม25 มิ.ย. 2562
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 มิ.ย. 2562
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
5มาตรการป้องกันการรับสินบน25 มิ.ย. 2562
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 มิ.ย. 2562
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ25 มิ.ย. 2562

1