ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,235
เดือนที่แล้ว
3,278
ปีนี้
11,218
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
73,786
ไอพี ของคุณ
3.230.173.111
ลำดับรายการวันที่
1การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน1 ก.พ. 2562
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต1 ก.พ. 2562
3การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต1 ก.พ. 2562
4การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่11 ก.พ. 2562
5การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง1 ก.พ. 2562
6การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน1 ก.พ. 2562
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ก.พ. 2562
8การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.พ. 2562
9การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ก.พ. 2562
10การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ก.พ. 2562
11การรับชำระภาษีป้าย1 ก.พ. 2562
12การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ก.พ. 2562
13การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 1 ก.พ. 2562
14การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า1 ก.พ. 2562
15การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง1 ก.พ. 2562
16การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 1 ก.พ. 2562
17การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 1 ก.พ. 2562
18การรับแจ้งการย้ายเข้า 1 ก.พ. 2562
19การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม1 ก.พ. 2562
20การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ1 ก.พ. 2562

12345.....  >> >|