ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
2,681
เดือนที่แล้ว
2,818
ปีนี้
5,499
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
68,067
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43นายสุบรรณ์ ฟองศรี
ปลัดเทศบาล
นางวารีญา แสนศรี ธมิกานนท์
รองปลัดเทศบาล


นางปภัสสร ชัยนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายอดิเทพ รัตนอุดมวรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางกนกอร ไชยศร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายกรวิทย์ รักษาสัตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิเชษฐ ไชยแป้น
ผู้อำนวยการกองช่าง