ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
1
นายกคเชน จัดปฏิบัติการเชิงรุก เปิดจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด กลุ่มอาสาสมัครเส้นด้าย เปิดจุดบริการเชิงรุกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK โดยมี คณะผู้บริหาร ส.ท.เขต1 และเขต 2 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช่างเคี่ยน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและกำลังใจ พร้อมนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งจำเป็นต่างๆ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลฯ

 

15 พฤศจิกายน 2564

นายกคเชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่ทต.ช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและกำลังใจ พร้อมนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งจำเป็นต่างๆ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลฯ

 

03 พฤศจิกายน 2564

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายกคเชน ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ติดเชื้อโควิด จากแคมป์คนงานย่านช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร ปลัดอำเภอ และนายบุญธรรม ชัยชาญ กำนันตำบลช้างเผือก จนท.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง บ.เพนเตอร์ลานนา เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 1 ราย โดย จนท.เทศบาลช้างเผือกได้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้อาศัยทั้งหมดในแคมป์ จำนวน 22 ราย และผู้อาศัยใกล้เคียง 7 ราย และแยกกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน และกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยให้มีการกักตัว จำนวน 12 ราย พร้อมทั้งคำแนะนำในการกักตัวที่ถูกวิธี เช่น การแยกใช้การห้องน้ำ งดการพบปะพูดคุยและการทานอาหารร่วมกัน และจัดเวรยามเฝ้าระวังมิให้ออกจากพื้นที่แคมป์โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ นายกคเชน ยังเตรียมมอบถุงยังชีพ พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน ให้ผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น และร่วมวางแผนกับรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด เพื่อตรวจ RT-PCR ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคมป์อีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

26 ตุลาคม 2564

นายกคเชน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนฉีดซิโนฟาร์มพร้อมให้กำลังใจและแนะนำวิธีดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่มีนัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันนี้ ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประชาชนที่ได้ลงทะเบียน เดินทางมาฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

29 กันยายน 2564

เปิดศูนย์การเรียนรู้ สวนสมุนไพรตามรอย (ปราชญ์ล้านนา) ครูบาศรีวิชัย ฟังบรรยายความรู้สมุนไพรไทย พร้อมการแปรรูปใต้แนวคิด “อาหารเป็นยา”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ สวนสมุนไพรตามรอย (ปราชญ์ล้านนา) ครูบาศรีวิชัย ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความรู้ ส่งต่อสู้ความยั่งยืนในยุควิถีใหม่” โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมงาน
ศูนย์การเรียนรู้ สวนสมุนไพรฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคให้แก่คนในชุมชน ณ พื้นที่ซุ้มครูบาศรีวิชัย (ลานประตูโขง) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
28 กันยายน 2564

 ซ่อมแซมและปรับปรุง ฝายกั้นน้ำ หมู่ 1 ช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ส.ท.เขต 1 ช่างเคี่ยน ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก จิตอาสาจาก กศน.ตำบลช้างเผือก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าซ่อมแซมและปรับปรุงฝายกั้นน้ำที่หมู่ 1 บ้านช่างเคี่ยน เพื่อปรับปรุงทางน้ำให้กว้างและลึกมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง และช่วยในการแก้ไขแหล่งน้ำเสียในชุมชน

18 กันยายน 2564

เทศบาลฯ พ่นยาฆ่าเชื้อ – ตรวจโควิดเชิงรุก –พร้อมดูแลผู้กักตัวอีก 7 ราย จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในหอพ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส และบริเวณโดยรอบ พร้อมตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อ พร้อมทั้งเปิดจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test โดยในวันนี้ได้ตรวจประชาชนผู้มีความเสี่ยงซึ่งอยู่อาศัยบริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 33 ราย ซึ่งผลเป็นลบทั้งหมด (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมทั้งเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องกักตัว อีก 7 รายให้ปฏิบัติตนตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

10 กันยายน 2564

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม ของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
1.ทำไมรับแค่ทะเบียนบ้านหมู่ 1-2-3-5 และต้องเป็นผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
✅บางส่วนของตำบลช้างเผือกจะเป็นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอบต.ช้างเผือกค่ะ ส่วนเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 3 บ้านข่วงสิงห์ และหมู่ที่ 5 บ้านสนสวย เท่านั้นค่ะ
✅ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งหมดร่างกายปกติ ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลสามารถลงทะเบียนได้หมดเลย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต นายกเชนจัดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และทีมงาน อสม.ได้เคาะประตูบ้านเก็บรายชื่อมาหมดแล้ว ได้ฉีดเช่นกันค่ะ
2.บ้านอยู่แถวสันติธรรม แถวราชภัฎเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้หรือไม่
✅สันติธรรมและราชภัฎ ไม่ใช่เขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ดังนั้นลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
3.ลงทะเบียนได้ถึงกี่โมง
✅วันนี้ 28 ส.ค.2564 ลงทะเบียนได้ถึง 4 โมงเย็นทั้งออนไลน์และแบบลงด้วยตนเอง แต่หากจำนวนเต็มแล้ว ทางเทศบาลก็จะปิดรับก่อนค่ะ
4.ลงทะเบียนแล้วได้ฉีดตอนไหน
✅ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ฉีดปลายเดือนกันยายนนี้ ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งวันและเวลาที่ชัดเจนอีกทีค่ะ
5.จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนสำเร็จ
✅เทศบาลจะแจ้งประกาศรายชื่อในสื่อต่างๆของเทศบาลฯ
6.ทำไมเทศบาลตำบลช้างเผือกถึงได้ซิโนฟาร์มมาฉีดให้ประชาชนฟรี
✅ทางเทศบาลเราใช้งบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อรอคิวจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในพื้นที่ร้อยละ 70
ทางเทศบาลตำบลช้างเผือก ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ หากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะ????

 

28 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

25 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

 

10 สิงหาคม 2564

นายกเชนร่วมเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน พร้อมจัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีนัด 5-6 ส.,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมเตรียมความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดศูนย์ประชุมนานาชาติ แยกหนองฮ่อ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
โดยนายกเชน ได้เพิ่มจำนวนรถรับ-ส่งประชาชนที่มีนัด จากปกติที่มีการรับ-ส่งในทุกสัปดาห์อยู่แล้ว เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีมากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำประชาชนที่ได้รับข้อความนัดจากเทศบาล เตรียมตัวให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำเยอะๆ ก่อนฉีดวัคซีน
????ประชาชนที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 5-6 ส.ค.นี้ สามารถขึ้นรถรับ-ส่งได้ที่ จุดรับ 2 จุด ได้แก่ 1.โดมหน้าเทศบาลฯ 2.สุสานช่างเคี่ยน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
04 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
????สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ 5.55 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่
--วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยญัตติที่สำคัญและเร่งด่วน คือการขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ชิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ และจะได้นำเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เล็งเห็นปัญหาทั้งด้านดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาด้านปากท้องของประชาชน และความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ????โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ???? จึงต้องการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อบริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติได้ต่อไป
สำหรับความคืบหน้าในการขออนุมัติและการได้รับจัดสรรวัคซีน เทศบาลตำบลช้างเผือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
23 กรกฎาคม 2564

นายกเชน-รองบุญธรรม ดูแลงานตัดต้นไม้ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ส.ท.เขต 1 (ช่างเคี่ยน) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ ซึ่งเติบโตบดบังไฟส่องสว่าง และอาจหักโค่นจนเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน บริเวณถนนแม่ขัวมุง และถนนค่ายลูกเสือ หมู่บ้านช่างเคี่ยน
22 กรกฎาคม 2564

ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิดดอนจั่น พร้อมมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เดินทางไปมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 24 ชม.
15 กรกฎาคม 2564

นายกเชนนำจนท.เคลียร์ขยะ- ขุดลอกท่อ เตรียมพร้อมระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดลอกท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ ในหลายชุมชน กำจัดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มักลอยตามน้ำมาอุดตันท่อ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำระบายช้าและน้ำท่วมขังเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
14 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (228 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
4,456
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
38,007
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,575
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 166 150 4,456 4,930 38,007 34,707 100,575 54.165.57.161