แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
เทศบาลตำบลช้างเผือกได้รับรางวัล "ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับ AA" ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
04 มกราคม 2566

การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับผู้ประกอบการร้านเสริมสวย หรือแต่งผม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ 053-217923 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ ค่ะ

04 มกราคม 2566

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก (โรงรับจำนำเจ็ดยอด) ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
09 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งได้ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้
โดยจะประกาศรายชื่อ และปิดประกาศเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามเอกสารเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 19

18 พฤศจิกายน 2565

ขอเผยแพร่ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งได้ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยจะประกาศรายชื่อและปิดประกาศเป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามเอกสารเป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-217923 ต่อ 19

02 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศ ให้กับบรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีระกา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จัดตั้งสโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
14 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก  โดยแบบสอบถามไม่ต้องระบุชื่อ ไม่ระบุตัวตน ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่เกิน 5 นาที โดยกดลิ้งค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อกรอกแบบสอบถามได้เลยค่ะ  https://docs.google.com/.../177RwD_OPq-5pWwAZTD.../edit

21 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (126 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
226
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
842
เดือนที่แล้ว
5,088
ปีนี้
5,930
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
153,518
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 226 124 842 5,088 5,930 44,075 153,518 18.232.31.206