แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ลงพื้นที่ตัดและเก็บกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า และสำรวจจุดติดตั้งไฟจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดและเก็บกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า และสำรวจจุดติดตั้งไฟจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้เสาไฟฟ้าหักและไฟฟ้าดับ บริเวณถนนโพธาราม

02 กุมภาพันธ์ 2566

รับมอบเสื้อจากคุณปานโชค ประพันธ์วงค์ เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นสาธารณกุศล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกต่อไป,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบเสื้อจากคุณปานโชค ประพันธ์วงค์ เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นสาธารณกุศล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกต่อไป

30 มกราคม 2566

โครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังความคิดเห็น และรับแจ้งปัญหาจากประชาชน ชุมชนเจ็ดยอด 1,2,3 ชุมชนโชตนาทัตพร และชุมชนช่วงสิงห์ ในโครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน" บริเวณหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ
เทศบาลตำบลช้างเผือก ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ที่เสียสละเวลาเพื่อร่วมตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนในทุกๆครั้งที่จัดโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย , ขอขอบคุณคณะตำรวจจากสภ.ช้างเผือก ที่ให้ความรู้เรื่องการค้นหาผู้ติดยาเสพย์ติด และคุณจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ที่ร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
26 มกราคม 2566

โครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน" บริเวณสนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ช้างเผือก เข้ารับฟังความคิดเห็น และรับแจ้งปัญหาจากประชาชน ชุมชนช่างเคี่ยน 1,2,3 ในโครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน" บริเวณสนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน
   สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถาม / แจ้งปัญหา / เสนอความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาชุมชน หรือต้องการรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ

 

24 มกราคม 2566

โครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ณ บริเวณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา ชุมชนช่างเคี่ยน 4,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังความคิดเห็น และรับแจ้งปัญหาจากประชาชน ในโครงการ ”อบรมเทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน" ณ บริเวณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา ชุมชนช่างเคี่ยน 4
   สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถาม / แจ้งปัญหา / เสนอความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาชุมชน หรือต้องการรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนดการดังนี้
 
- 24 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น.
ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน
 
- 26 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น.
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

 

19 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในงานมีทั้งการแสดงความสามารถของน้องๆ กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล พร้อมด้วยเครื่องดื่มและขนมมากมาย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

14 มกราคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฐิติวัฒน์ ศิริมูล ณ สุสานเจ็ดยอด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฐิติวัฒน์ ศิริมูล ณ สุสานเจ็ดยอด เทศบาลตำบลช้างเผือกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายฐิติวัฒน์ ศิริมูล มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

12 มกราคม 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมรับชมการแสดงของน้องๆทุกระดับชั้น และมอบของขวัญและของที่ระลึกให้แก่น้องๆและผู้ปกครอง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก

29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ส่งท้ายปี 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด นำทีมโดยผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ส่งท้ายปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมด้านสุขภาพ 3 อ. การแสดงรำวงย้อนยุค และการมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้สูงอายุที่เคารพรักทุกท่าน

28 ธันวาคม 2565

รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขอนามัย และป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ในโครงการ “ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขอนามัย และป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565” ในหัวข้อการป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย โดยนางสุกัญญา เพลาแก้ว พยาบาลวีชาชีพจากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด , การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “Active shooter หนี ซ่อน สู้ และการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์” โดยพ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ชัยนำ สารวัตรธุรการ สภ.ช้างเผือก และคณะ และการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเรื่อง “การรับมือจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว และการอพยพ” โดย สิบเอกโสภณ สุรงครัตน์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากทต. หนองป่าครั่ง และคณะ

23 ธันวาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ช้างเผือกเมืองงาม”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ช้างเผือกเมืองงาม” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตามนโยบายเชียงใหม่น่ามอง ของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช้างเผือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 กสทช.ภาค 3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และผู้แทนห้างเมญ่าเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุง และดูแลพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาล ให้สวยงามและมีระเบียบอยู่เสมอ ทั้งการจัดระเบียบสายไฟ จัดระเบียบทางเท้าและที่จอดรถ จัดระเบียบป้ายโฆษณา การทิ้งขยะ และการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม เพื่อประชาชนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

20 ธันวาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย” จัดโดย คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

19 ธันวาคม 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูโขง วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายบุญธรรม ศรีคำมูล และนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก และจิตอาสาในชุมชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูโขง วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

03 ธันวาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทะนงค์ สุขเกษม ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 และ 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายบุญธรรม ศรีคำมูล และนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตากและคณะจากเทศบาลเมืองตาก และรศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมทั้งคณะจากเทศบาลตำบลสุเทพ
เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับ นายทะนงค์ สุขเกษม ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก และนางสาววัชรี อานมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลสุเทพ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลตำบลช้างเผือก

 

01 ธันวาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

28 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (304 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
242
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
842
เดือนที่แล้ว
5,088
ปีนี้
5,930
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
153,518
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 242 124 842 5,088 5,930 44,075 153,518 18.232.31.206