แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลช้างเผือก


*********************************

 

      เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล ตำบลช้างเผือก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

 

 

       เทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครองรวมทั้งหมดอยู่ในตำบลช้างเผือก มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 3 บ้านข่วงสิงห์ และหมู่ที่ 5 บ้านสนสวย มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6.1 ตารางกิโลเมตร

 


อาณาเขต

ทิศเหนือ      จดเขต   สนามยิงปืนหนองฮ่อ เขตทหารมณฑลทหารบกที่ 33
ทิศใต้         จดเขต   เทศบาลนครเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว
ทิศตะวันออก จดเขต   เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านถนนเชียงใหม่ – ลำปาง
ทิศตะวันตก   จดเขต   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม


       ประชากรในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างในภาครัฐและเอกชน รับจ้างทั่วไป รองลงมาจะประกอบอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน้อย

        ประชากรที่อยู่อาศัยจะมีทั้งกลุ่มชาวบ้านดั้งเดิม กลุ่มชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ใหม่ กลุ่มนักศึกษา นักเรียนที่มาอาศัยอยู่ในหอพัก ในคอนโดมิเนียมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งประชากรเหล่านี้ได้ย้ายมาจากสถานที่ต่าง ๆ กัน

 

การท่องเที่ยว

       เทศบาลตำบลช้างเผือก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


จำนวนประชากร

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)

     ประชากรตามหลักฐานทะเบียนบ้านมีทั้งหมด จำนวน 9,154 คน แยกเป็นชาย 4,358 คน เป็นหญิง 4,796 คน โดยแยกได้ดังนี้.-

1. บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 มีประชากรทั้งหมด จำนวน 4,006 คน (ชาย 1,952 คน หญิง 2,054 คน)
2. บ้านเจ็ดยอด   หมู่ที่ 2 มีประชากร จำนวน 3,894 คน (ชาย 1,833 คน หญิง 2,061 คน)
3. บ้านข่วงสิงห์   หมู่ที่ 3 มีประชากร จำนวน 972 คน (ชาย 439 คน หญิง 533 คน)
4. บ้านสนสวย    หมู่ที่ 5 มีประชากร จำนวน 199 คน (ชาย 91 คน หญิง 108 คน)
5. ทะเบียนบ้านกลาง จำนวน 83 คน (ชาย 43 คน หญิง 40 คน )

 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,705 ครัวเรือน โดยแยกได้ดังนี้.-
1. บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,842 หลัง
2. บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,655 หลัง
3. บ้านข่วงสิงห์ หมู่ที่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 855 หลัง
4. บ้านสนสวย หมู่ที่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 หลัง
5. ทะเบียนบ้านกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3 หลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
920
เดือนที่แล้ว
5,036
ปีนี้
26,101
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
173,689
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 52 119 920 5,036 26,101 44,075 173,689 3.239.129.52